SlovenskoHrvaškoSrpskoEnglish

Nega in razkuževanje rok

Savon doux HF z glicerinom

Nežno milo SAVON DOUX HF je posebej priporočljivo pri pogostem umivanju rok, splošnemu umivanju celega telesa ter lasišča. Primerno je tudi za intimno higieno ter za ljudi, ki imajo težave s kožo (luskavica…). Na polovico razredčenega lahko uporabljamo tudi za kopanje novorojenčkov.
Zaradi svoje sestave (ne vsebuje detergenta), ne razmaščuje kože. Tako se izognemo draženju in različnim vnetjem kože, koža je namaščena in zaščitena. Zaradi svojega bakteriostatičnega in fungistatičnega delovanja na samem mestu preprečuje razvoj bakterij.
 

Dermanios scrub CG

Antiseptično milo je priporočeno za dekontaminacijo celega telesa in lasišča v primeru okužbe z MRSA ali drugimi multirezistentnimi bakterijami. Primerno je tudi za higiensko umivanje rok.

  • Higiensko umivanje in dezinfekcija rok: Najprej roke in podlakti navlažimo, v dlan zlijemo odmerek 3 ml DERMANIOS SCRUB CG (dva pritiska dozatorja), umivamo 30 sekund, na koncu roke in podlakti skrbno speremo in osušimo.
  • Dekolonizacija telesa: Uporabimo enak postopek. Količino tekočega mila prilagodimo pacientu. Milo naj učinkuje 30 sekund, nato ga skrbno speremo in kožo osušimo.
  • Zaprt izdelek je uporaben 3 leta od datuma proizvodnje, odprt pa 6 mesecev od začetka uporabe.

 

Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Chronic 3; H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

 

danger web

POZOR

 

H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P309 + P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P401 Hraniti pri temperaturi od +5 °C do +30 °C.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

 


ANIOSGEL 85 NPC

Razkužilo za roke, Aniosgel 85 NPC ima antiseptični učinek s širokim spektrom delovanja. Koža kljub pogosti uporabi sredstvo odlično prenaša, ker nanjo vpliva vlažilno in negovalno. Izdelek je brez barve in vonja, kar bistveno pripomore k zmanjševnju nastanka alergijskih reakcij. ANIOSGEL 85 NPC je tiksotropna tekočina, ki omogoča lažji nanos na roke (manj kapljanja) in s tem manjšo porabo izdelka. Ob nanosu in začetku drgnjenja, pa se spremeni v tekočino in tako omogoča dobro omočenost rok in možnost kakovostnega razkuževanja. Odprta plastenka je v skladu z aerokontaminacijskimi študijami uporabna pol leta.

Flam. Liq. 2; H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.

flammable webdanger web

NEVARNO

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

 


Zaščitna krema Anios

Namenjena zaščiti kože pri ponavljajoči se iritaciji kože zaradi pogojev pri delu (detergentov, topil...).


pdf_small Katalog izdelkov

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. / We use cookies to improve our website and your experience when using it. Za podrobnejšo obrazložitev si oglejte podrobnejše informacije.

Sprejemam piškotke / I accept cookies from this site